Studime Teologjike

Drejtuar Një Ateisti

Drejtuar Një Ateisti

Ne jemi çfarë ne mendojmë! Ne bëjmë çfarë ne dimë! Nëse mendoni se jeni i fortë, do t'i futeni një dyluftimi; nëse mendoni se jeni i dobët, do të përpiqeni t'a evitoni atë. Nëse mendoni se jeni i shëndetshëm, nuk do të shkoni tek mjeku për kurim. Por, nëse ju…
Lexo me tej...

Kush është Jezus Krishti?

Pyetja më e rëndësishme në botë, është ajo që vetë Krishti u bëri ndjekësve të tij: “Kush thoni ju se jam unë?” (Mateu 16:15). Kjo është në fakt pyetja më e rëndësishme e ekzistencës së njeriut për tre arsye kryesore: Së pari, sepse përgjigja e duhur do të shkaktojë në…
Lexo me tej...
Unë Besoj në…Krishtin

Unë Besoj në…Krishtin

Dhe Simon Pjetri duke u përgjigjur tha: “Ti je Krishti, Biri i Perëndisë të gjallë”. Mateu 16:16 Shumë njerëz, gabimisht, mendojnë se fjala Krisht është mbiemri i Jezusit të Nazaretit, a thua se ai të ishte djali i Jozef dhe Marie Krishtit. Në fakt, ky term është një titull, që…
Lexo me tej...

Çfarë Është Një i Krishterë?

Bibla ka shumë mënyra se si e përshkruan apo e përkufizon se çfarë është një i Krishterë. i Krishteri është një mëkatar i falur, një krijesë e re në Krisht, një fëmijë i adoptuar i Perëndisë, një udhëtar në këtë botë me destinacion qiellin. Një nga përshkrimet më dramatike që…
Lexo me tej...

Unë Besoj në…Jezus

“Unë besoj në Perëndinë, Atin…dhe në Jezus Krishtin, Birin e Tij.” Kjo është deklarata e besimit tonë. Kur Kredoja e Apostujve e deklaron Perëndinë “Krijuesin e qiellit dhe të tokës,” ajo thotë se Krishterimi është ndryshe nga Hinduizmi apo paganizmi; por kur ajo deklaron se ne besojmë në Jezusin, që…
Lexo me tej...
Kriza dhe Kthimi ne Identitetin Historik dhe Teologjik i Kishës Ungjillore

Kriza dhe Kthimi ne Identitetin Historik dhe Teologjik i Kishës Ungjillore

Gjatë historisë fjalët ndryshojnë. Disa bëhen arkaike, disa fjalëve të tjera u ndryshon kuptimi, ndërsa disa të tjera duket sikur e humbasin kuptimin që kanë pasur. Kjo e fundit duket se ka ndodhur në kohën tonë me termin “ungjillor”. “Në të kaluarën kjo fjalë shërbente si një lidhje uniteti midis…
Lexo me tej...