katekizmi i ri

PYETJA 11 E KATEKIZMIT TE RI

Katekizmi Çfarë na kërkon Perëndia në urdhërimin e gjashtë, të shtatë dhe të tetë? Së gjashti, të mos lëndojmë, urrejmë apo tregohemi armiqësorë me fqinjin tonë, por të jemi të duruar dhe paqësorë, duke treguar dashuri edhe ndaj armiqve tanë. Së shtati, të mos bëjmë imoralitet seksual dhe të jetojmë…
Lexo me tej...

PYETJA 10 E KATEKIZMIT TE RI

Katekizmi Çfarë na kërkon Perëndia në urdhërimin e katërt dhe të pestë? Së katërti, ditën e Sabatit të kalojmë kohë private dhe publike për të adhuruar Perëndinë, të çlodhemi nga punët e zakonshme, t’i shërbejmë Zotit dhe të tjerëve dhe në këtë mënyrë të presim Sabatin e përjetshëm. Së pesti,…
Lexo me tej...
PYETJA 9 E KATEKIZMIT TE RI

PYETJA 9 E KATEKIZMIT TE RI

Katekizmi Çfarë na kërkon Perëndia në urdhërimin e parë, të dytë dhe të tretë? Së pari, që ta njohim dhe të besojmë në Perëndinë si i vetmi Perëndi i gjallë dhe i vërtetë. Së dyti, që të mënjanojmë çdo idhujtari dhe të mos e adhurojmë Perëndinë në mënyra të papërshtatshme.…
Lexo me tej...

PYETJA 8 E KATEKIZMIT TE RI

Katekizmi Cili është ligji i Perëndisë i deklaruar në Dhjetë Urdhërimet? Nuk do të kesh asnjë perëndi tjetër përveç meje. Nuk do të bësh për veten tënde asnjë idhull në formën e ndonjë gjëje lart në qiell, mbi tokë apo nën tokë, ose në ujëra – nuk do të biesh…
Lexo me tej...

PYETJA 7 E KATEKIZMIT TE RI

Katekizmi Çfarë kërkon ligji i Perëndisë? Ligji i Perëndisë kërkon bindje personale të përsosur dhe të vazhdueshme; që ta duam Perëndinë me gjithë zemrën, shpirtin, mendjen dhe forcën tonë, dhe ta duam të afërmin porsi vetveten. Ato të cilat Perëndia i ndalon nuk duhen bërë kurrë dhe atë që Perëndia…
Lexo me tej...

PYETJA 6 E KATEKIZMIT TE RI

Katekizmi Si mund ta përlëvdojmë Perëndinë? Ne e përlëvdojmë Perëndinë duke u kënaqur në Të, duke e dashur, duke i besuar dhe duke iu bindur vullnetit, urdhërimeve dhe ligjit të Tij. Vargu Biblik – Ligji i Përtërirë 11:1 Duaje, pra, Zotin, Perëndinë tënd, dhe respekto gjithnjë rregullat e tij, statutet…
Lexo me tej...

PYETJA 5 E KATEKIZMIT TE RI

Katekizmi Çfarë krijoi tjetër Perëndia? Perëndia krijoi të gjitha gjërat përmes Fjalës së tij të pushtetshme dhe i gjithë krijimi i tij ishte shumë i mirë; gjithçka lulëzoi nën sundimin e tij të dashur. Vargu Biblik – Zanafilla 1:31 Atëherë Perëndia shikoi të gjitha ato që kishte bërë, dhe ja,…
Lexo me tej...

PYETJA 4 E KATEKIZMIT TE RI

Katekizmi Si dhe pse na krijoi Perëndia? Perëndia na krijoi mashkull dhe femër simbas shëmbëlltyrës së vet, për ta njohur, për ta dashur, për të jetuar me Të dhe për ta lavdëruar. Është e drejtë që ne që u krijuam prej Perëndisë të jetojmë për lavdinë e Tij. Vargu Biblik…
Lexo me tej...

PYETJA 3 E KATEKIZMIT TE RI

Katekizmi Sa persona ekzistojnë në Perëndinë? Në Perëndinë e vetëm të gjallë dhe të vërtetë ekzistojnë tre persona: Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. Ata janë të njëjtë në thelb, të barabartë në pushtet dhe lavdi. Vargu Biblik Hiri i Zotit Jezu Krisht, dashuria e Perëndisë dhe bashkësia e Frymës…
Lexo me tej...

PYETJA 2 E KATEKIZMIT TE RI

Katekizmi Kush është Perëndia? Perëndia është krijuesi dhe mbështetësi i gjithçkaje dhe të gjithëve. Ai është i përjetshëm, i pafund dhe i pandryshueshëm në pushtet dhe përsosmëri, mirësi dhe lavdi, urtësi, drejtësi dhe të vërtetë. Asgjë nuk ndodh veçse përmes tij dhe vullnetit të tij. Vargu Biblik                   Nuk ka asnjë…
Lexo me tej...

Pyetja 1 e Katekizmit te Ri

Katekizmi Pyetja 1: Cila është shpresa jonë e vetme në jetë dhe vdekje? Ne nuk i përkasim vetes por me mish e me shpirt, në jetë dhe në vdekje i përkasim Perëndisë dhe Shpëtimtarit tonë Jezu Krisht! Vargu Biblik Sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij dhe…
Lexo me tej...