Permbledhja e Njohurise Shpetuese

PJESA E DYTË – KREU I

PJESA E DYTË – KREU I

PËRDORIMI PRAKTIK I NJOHURISË SHPËTUESE I përmbajtur në Shkrimet e Shenjta, dhe të shpalosura shkurtimisht në Shpalljen e Besimit dhe në Katekizmat e lartëpërmendura. P;rdorimi kryesor i doktrinës së krishterë është të bindi njeriun për mëkat, drejtësi, dhe gjykim (Gjoni 16:8) pjesërisht përmes ligjit ose besëlidhjes së veprave, në mënyrë…
Lexo me tej...
PJESA E PARË – KREU III e IV

PJESA E PARË – KREU III e IV

KREU III Mjetet vizive të parcaktuara për pjesëmarrjen e të zgjedhurve në këtë besëlidhje, dhe lënia pa shfajësim e të gjithë të tjerëve që thirren. “Sepse shumë janë të thirrur.” Mateu 22:14. I. Mjetet dhe urdhërimet e dukshme, përmes të cilave njerëzit bëhen pjesëmarrës në besëlidhjen e hirit, ushtrohen me aq…
Lexo me tej...
PJESA E PARË – KREU II

PJESA E PARË – KREU II

Zgjidhja për të Zgjedhurit sigurohet në Jezus Krisht përmes Besëlidhjes së Hirit. “Ti je shkatërruar, o Izrael, sepse je kundër meje, kundër ndihmës sate.” Hosea 13:9. I. Edhe pse njeriu, pasi e ka sjellë veten në një gjendje të tillë mjerimi, është i paaftë ta ndihmojë vetveten dhe as nuk dëshiron…
Lexo me tej...
PJESA E PARË – KREU I

PJESA E PARË – KREU I

PËRMBLEDHJA E NJOHURISË SHPËTUESE KREU I Gjendja jonë e natyrshme mjerane për shkak të thyerjes së Besëlidhjes së Veprave. “Ti je shkatërruar, o Izrael.” - Hozea 13:9. I. Perëndia i plotfuqishëm dhe i përjetshëm, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë, tre persona të dallueshëm në një Hyj të pandashëm, e barazisht…
Lexo me tej...