identiteti historik

Kriza dhe Kthimi ne Identitetin Historik dhe Teologjik i Kishës Ungjillore

Kriza dhe Kthimi ne Identitetin Historik dhe Teologjik i Kishës Ungjillore

Gjatë historisë fjalët ndryshojnë. Disa bëhen arkaike, disa fjalëve të tjera u ndryshon kuptimi, ndërsa disa të tjera duket sikur e humbasin kuptimin që kanë pasur. Kjo e fundit duket se ka ndodhur në kohën tonë me termin “ungjillor”. “Në të kaluarën kjo fjalë shërbente si një lidhje uniteti midis…
Lexo me tej...
Soli Deo Gloria (II) – “Njeriu Jeton dhe Vepron Vetëm për Lavdinë e Perëndisë”

Soli Deo Gloria (II) – “Njeriu Jeton dhe Vepron Vetëm për Lavdinë e Perëndisë”

“Pra, nëse hani, nëse pini, nëse bëni ndonjë gjë tjetër, të gjitha t'i bëni për lavdinë e Perëndisë” (1 Korintasve. 10:31). Përse Duhet të Lavdërojmë Perëndinë? Soli Deo Gloria. Kjo është Sola e pestë e Reformacionit Evropian të shekullit të 16të. Kjo solë përkthehet: Vetëm Perëndisë Lavdia. Javën e kaluar…
Lexo me tej...