Studime Biblike

Psalmi 8 – Madhështia e Perëndisë dhe Dinjiteti i Njeriut

Psalmi 8 – Madhështia e Perëndisë dhe Dinjiteti i Njeriut

Psalmi që kemi përpara për studim është një psalm i veçantë për shumë arsye. Së pari, psalmi 8 është një psalm lavdërimi, dhe është i pari i këtij lloji në renditjen e psalmeve siç i kemi sot. Edhe pse në mënyrë direkte është një deklaratë e madhësht...

Studime Liturgjike

Kush Duhet Të Lutet?

Kush Duhet Të Lutet?

"O ju të gjithë që keni etje, ejani tek ujërat, dhe ju që nuk keni para ejani, blini dhe hani! Ejani, blini pa para dhe pa paguar verë dhe qumësht! 2 Pse shpenzoni para për atë që nuk është bukë dhe fryt i mundit tuaj, për atë që nuk të ngop? Dëgjomë...

Çfarë është Ungjilli?

Drejtuar Një Ateisti

Drejtuar Një Ateisti

Ne jemi çfarë ne mendojmë! Ne bëjmë çfarë ne dimë! Nëse mendoni se jeni i fortë, do t'i futeni një dyluftimi; nëse mendoni se jeni i dobët, do të përpiqeni t'a evitoni atë. Nëse mendoni se jeni i shëndetshëm, nuk do të shkoni tek mjeku për kurim. Po...

Çeshtje Pastorale

Kriteret Kërkojnë Ekzaminim

Kriteret Kërkojnë Ekzaminim

“Edhe këta le të vihen më parë në provë, pastaj ta kryejnë shërbesën e tyre po të jenë të patëmetë.” – 1 Timoteut 3:10 Domosdoshmëria e ekzaminimit dhe e testimit të kandidatëve për dhjak është foku...